top of page

Kulut kuriin - ellei jo ole

Updated: Jan 10

Varmaan olet miettinyt markkinoiden hiljentyessä ja verkostosi #freetowork-ilmoitusten lisääntyessä täällä LinkedInissä, että mitähän kannattaisi alkaa tehdä.


Aina kannattaa katsoa seuraavia kohteita:

  • Onko tullut otetuksi turhia kustannuksia: Tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaisten palvelujen käytön lopettamista, joita ei enää tarvita.

  • Onko tullut tehostetuksi: Tämä tarkoittaa esimerkiksi prosessien läpikäyntiä ja tarvittaessa uudelleensuunnittelua.

  • Olisiko syytä lopettaa turhia tehtäviä: Tämä vapauttaa henkilöstöä tuottavampaan työhön.

  • Outsourcing tai “lopetussourcing”: Tämä on hyvä tapa vähentää kustannuksia, jos yrityksellä ei ole kannattavaa osaamista tietyillä alueilla.

Toiminnan leikkaukset eivät saa vahingoittaa yritystä pitkällä aikavälillä.


Käyn seuraavassa läpi muutaman kustannuskohteen. Ainakin näitä kannattaa selvittää.


Palkkakustannukset

Palkkakustannukset ovat usein suurin yksittäinen kustannuserä yrityksessä. Leikkauksia palkkakustannuksissa voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Vähentämällä henkilöstöä: Tämä on yleensä radikaalein tapa leikata palkkakustannuksia, mutta se voi olla myös haitallisin yrityksen toimintakyvylle.

  • Alentamalla palkkoja: Tämä on varmasti tehokas tapa leikata palkkakustannuksia, mutta se johtaa todennäköisesti henkilöstön työtyytyväisyyden heikkenemiseen.

  • Lomauttamalla työntekijöitä: Tämä on hyvä väliaikainen ratkaisu, mutta se ei ole kestävä tapa saada kustannuksia kuriin. Lomauttaminen on toisaalta kustannuksiltaan irtisanomisia helpompi tapa ja lomauttamisilla voidaan vaikutusta jakaa tasaisemmin yrityksen sisällä.

  • Outsourcing tai “lopetussourcing”: Tätä voidaan käyttää esimerkiksi ulkoistamaan työtehtäviä, joita ei enää itse tehdä. Usein tämä tapa kohdistetaan johonkin tukitoimintaan – kuten hallintoon eri toiminnoissa.

Materiaalikustannukset

Materiaalikustannukset ovat usein merkittävä kustannuserä erityisesti tuotantoyrityksissä.

  • Neuvotellaan uudet ehdot tavaroiden ja palveluiden toimittajien kanssa- voi auttaa saamaan parempia ehtoja ostoille.

  • Erityisesti suuret yritykset käyttävät tätä tapaa ja suorastaan sanelevat uudet ehdot ainakin pienemmille toimittajille. Kokemusta on - erään asiakkaan osto-osasto lähetti edellisessä lamassa kirjeen, jossa kerrottiin uuden maksuehdon olevan 90 päivää plus kuluva kuukausi, entisen 21 päivän sijaan. Hieman yskitti.

 

Vuokrakustannukset

Vuokrakustannukset ovat merkittävä kustannuserä, jos yrityksellä on liian suuret toimitilat. Leikkauksia vuokrakustannuksissa voidaan tehdä siirtymällä pienempiin tiloihin. Tämä riippuu tietysti siitä, millä ehdoilla voi siirtyä saman vuokranantajan toisiin tiloihin. Usein toimitilan vaihto tuo myös lisäkustannuksia itse vaihtamisen tekemiseen, joten tässä tarvitaan laskemista. Yleensä ei kannata ilman välttämätöntä pakkoa lähteä vuokraisännän vaihtamiseen.


Markkinointikustannukset

Markkinointikustannukset ovat merkittävä kustannuserä. Leikkauksia markkinointikustannuksissa voidaan tehdä esimerkiksi suunnittelemalla markkinointia uudelleen tai vähentämällä markkinointia tai siirtymällä toisiin markkinointikanaviin, jos mahdollista.  Tämä voi kuitenkin johtaa kuitenkin tavoittavuuden heikkenemiseen.


Hallintokustannukset

Hallintokustannukset ovat merkittävä kustannuserä, jos yrityksen kasvu on johtanut hallinnollisten tehtävien vaivihkaiseen lisäämiseen. Hallinnon kustannusten leikkaaminen tulee kuitenkin kohdistaa sellaisiin kustannuseriin, joita ilman yrityksen hallinto voi silti toimia. Usein tässä on syytä myös katsoa eri tehtäväluokkien tarpeellisuus.


Edellisten kohtien läpikäynti yrityksen johtoryhmässä avoimesti ja ilman "oman pesän" suojelemista auttaa avaamaan silmät. Kunhan kustannukset on saatu vastaamaan pienentynyttä todellisuutta, voidaan alkaa suunnitella tulevaa.

12 views0 comments

Comments


bottom of page