top of page

BusinessAI - Hyödynnä tekoälyä bisneksesi suunnitteluun
Yhteistyössä YOKOT.AI - tekoäly

Soita ja sovi esittely!

 STRATEGIA JA TEKOÄLY (AI)

Tekoäly (AI) on nopeasti kasvava teknologian ala, joka on muuttanut tapaa, jolla organisaatiot suunnittelevat ja toteuttavat liiketoimintastrategiaansa. Yritysten on tärkeää harkita, miten ne voivat integroida tekoälyn osaksi strategista suunnitteluaan ja liiketoiminnan kehittämistä. Tekoäly tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia liiketoimintastrategian tehostamiseen ja toteuttamiseen.

StrategGAI esite

Business AI - StrateGAI

Tekoälyn (AI, Artificial Intelligence) käyttöönotto yrityksen johtamisessa

StrateGAI

Tekoälypalveluiden mahdollisuudet ja käyttöönotto organisaatiossa

On helpompaa arvioida toisten toimintaa kuin omaa. Miksi näin on?

Todennäköisesti siksi, että omaan toimintaan liittyy päivittäinen kiire, joka haittaa objektiivista tarkastelua.

Yhdessä Softlandian ja YOKOT.AI:n  kanssa olemme kuitenkin kehittäneet ratkaisun näihin haasteisiin.

Olemme luoneet uudenlaisen ajattelumallin strategioiden ja toimintasuunnitelmien laatimiseen.


Olemme jakaneet tämän prosessin kolmeen eri osaan:

 1. Strategia-aineistot: Tässä keskitymme strategian luomisen prosesseihin ja sisältöihin. Mitä meidän tulisi tehdä?

 2. Asiakkaan omat aineistot: Tutkimme asiakkaan prosesseja, sisältöjä, kilpailijoita ja kilpailevia ratkaisuja. Miten voimme erottua kilpailijoista?

 3. Synteesi: Yhdistämme asiakkaan avainhenkilöiden näkemykset ja hyödynnämme Yokot.AI:n apua näiden tietojen syvemmässä analysoinnissa.


Aihealueita:

 • Mikä ja mitä on strategia?

 • Mikä ja mitä on tekoäly (AI, Artificial Intelligence) ?

 • Miten tekoälyä voi soveltaa liikkeenjohdossa?

 • Strategiaan liittyvät promptit, eli mitä ja miten kannattaa kysyä ?

 • Asiakkaan strategiavaihtoehdot tekoälyn avustamina

 • Arviointi ja valinta

 • Yhteenveto


Workshopissa käytetään mm. Softlandia Oy:n YOKOT.AI-dedikoituja, tietoturvallisia tekoälypalveluita.

YOKOT.AI-dedikoidulla palvelulla voidaan tehdä asiakaskohtaisia tekoälyalustoja, jolloin tietoturva on varmistettu.


Workhopin toteutus on mahdollista tehdä joko puolen päivän tai päivän tilaisuuksina, etänä tai paikallisesti.

Hinnat (alv 0%)

Peruspaketti johdolle, alk. 4.000€

Pro-paketti laajennetulle johtoryhmälle, alk. 8.000€

Enterprise-paketit tarjouksen mukaan

Palvelukuvaukset saat paluupostiisi, ota yhteyttä

Kysy lisää!

k.o.koivu@gmail.com; puhelin 040 900 00 70

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Kehittämisprosessi

Kenelle: Liiketoiminnan kehittämisen palvelupaketti sopii hyvin yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Tämän konseptin voima perustuu tarkasteltavien asioiden  systemaattiseen läpikäyntiin.

Samalla konseptilla on johdettu organisaatioita aina start-upeista toimialajärjestöjen kautta suuriin yrityksiin.

Prosessi sopii organisaation tai yrityksen strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Tämä työtapa auttaa organisaatiota määrittelemään tavoitteensa, priorisoimaan resurssit ja suunnittelemaan toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintamalli voi vaihdella organisaatiosta toiseen, mutta alla kuvaamani vaiheet ovat yleisiä useimmissa strategia - ja liiketoiminnan kehitysprosesseissa.

Kysy lisää! +358-40-900 00 70 tai k.o.koivu@gmail.com

Sisältö

Aamupäivä:

 • Nykytila - mitä teemme ja miten toimimme?

 • Markkinat missä toimitaan ja asiakkaat, joita palvelllan

 • Liikeidea? Mitä-kenelle-miten-miksi?

 • Nykytuotteet ja -palvelut

 • Kilpailijat ja kilpailevat tuotteet

 • Toimintatavat - mallit

 • Vahvuudet nykytilassa

Iltapäivä:

 • Uusi strategia - mitä myydään, kenelle ja mihin hintaan?

 • Asiakkaiden tarpeet vs. tuotteemme

 • Kilpailukyky - mihin kannattaa panostaa ?

 • Tavoitteiden asettaminen, esim. OKR:n mukaan

 • Strategiset kehitysprojektit

 • Toteutussuunnitelman tekeminen ja jalkauttaminen

 • Seurannasta sopiminen, esim. LATO-järjestelmä

Hyvä toiminnan seurantaprosessi auttaa organisaatiota pysymään kurssilla ja mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin.

Se on keskeinen osa liiketoiminnan suunnittelun kokonaisuutta, ja sen avulla organisaatio voi saavuttaa asetetut tavoitteet.

Workshop Live- tai Teams-toteutuksena

Ota yhteyttä k.o.koivu@gmail.com tai soita 040 900 00 70 

Soita, laita viesti tai Whatsapp-viesti 

+358 40 900 00 70

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram

Kiitos!

bottom of page