top of page

Tekoäly (AI) strategian tekemisessä ?

Updated: Nov 24, 2023Strategia on yrityksen pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Strategian arviointi on tärkeä osa strategiatyötä, sillä se auttaa yrityksiä varmistamaan, että strategia on edelleen relevantti ja että se toteutuu tehokkaasti.

Tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia strategian arvioinnin tehokkuuden parantamiseen.

Tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Strategian mallintaminen

  • Strategian toteutumisen seuranta

  • Strategian oppiminen

  • Strateginen oppiminen


Strategian mallintaminen tarkoittaa strategian kuvaamista matemaattisella tai graafisella tavalla.

Tekoälyä voidaan käyttää strategian mallintamiseen. Koneoppiminen mahdollistaa sen, että strategiaa voidaan mallintaa käyttämällä yrityksen tai organisaation historiallista dataa lisättynä relevantilla muulla aineistolla. Tällaisia aineistoja voivat olla esimerkiksi markkinatieto, tuotetieto, kilpailutieto jne. YOKOT.AI-palvelun etuna on se, että palveluun voi viedä omia aineistoja, sillä ne ovat suojattuja ja palvelu täyttää GDPR-vaatimukset.

Eli toisin kuin käyttämällä julkisia tekoälypalveluita, aineistot eivät "valu" sattumalta johonkin, ja voidaan käyttää yritys- ja organisaatiokohtaista materiaalia turvallisesti.


Näin tehtynä trategian mallintaminen tarjoaa selkeitä etuja:

1. Ensinnäkin se voi auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin toimintaansa ja strategiaansa ja sen vaikutuksia.

2. Toiseksi se voi auttaa yrityksiä arvioimaan erilaisia strategiavaihtoehtoja ja löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun.

3. Kolmanneksi se voi auttaa yrityksiä strategian toteutumisen arvioinnissa

4. Neljänneksi se ottaa huomioon inhimillisen oppimisen lisäämisen ja tuo uutta kyvykkyyttä osallistuville ihmisille.


Omalla kohdallani, näin yhtenä palvelun kehittäjistä voin sanoa, että tuo kohta 4. osui ja upposi itselleni todella hyvin. Ihmetyksen vallassa - joka lisäsi motivoitumista - tein yhä uusia kysymyksä


Strategian toteutumisen seuranta tarkoittaa sen varmistamista, että strategia toteutuu suunnitellusti. Tekoälyä voidaan käyttää strategian toteutumisen seurantaan esimerkiksi koneoppimisen avulla. Koneoppiminen mahdollistaa sen, että strategian toteutumisen seuranta voidaan automatisoida.

Seuranta on tärkeää, sillä se auttaa varmistamaan, että strategia on oikealla tiellä. Se auttaa myös tunnistamaan mahdollisia ongelmia ja puutteita strategian toteutuksessa.


Strateginen oppiminen tarkoittaa sen varmistamista, että opimme strategian toteuttamisesta. Tekoälyä voidaan käyttää strategiseen oppimiseen. Koneoppiminen mahdollistaa sen, että yritys voi analysoida strategian toteutumisen tuloksia ja käyttää näitä tietoja strategian kehittämiseen.

Strateginen oppiminen on tärkeää, sillä se auttaa parantamaan strategian tehokkuutta. Se auttaa myös varmistamaan, että strategia on ajan tasalla.


Loppupäätelmä

Tekoäly tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia strategisen tehokkuuden parantamiseen. Tekoälyä voidaan käyttää strategian mallintamiseen, strategian toteutumisen seurantaan ja strategiseen oppimiseen.


Tekoälyn hyödyntäminen strategian jatkuvassa arvioinnissa auttaa saavuttamaan ainakin seuraavia hyötyjä:

  • Strategian ymmärtämisen parantaminen - mitä pitäisi tehdä?

  • Strategian vaihtoehtojen arvioinnin tehokkuuden parantaminen

  • Strategian toteutumisen seurannan automatisoinnin mahdollistaminen

  • Strategisen oppimisen mahdollistaminen

Tekoälyn hyödyntämiseen strategian arvioinnissa liittyy kuitenkin myös joitain mahdollisia ongelmia.

Yksi iso ongelma on, että tekoälyä voidaan käyttää väärin tai harhaanjohtavasti, "Mutta se tekoälyhän sanoi, että.."

Toinen ongelma on, että tekoälyn algoritmit voivat olla monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä - siksi kannattaa kysyä sellaisia asioita, joiden kysymysten sisällön ymmärrät ensin itse.

Yritysten tulee olla tietoisia näistä haasteista, kun harkitaan tekoälyn hyödyntämistä strategian arvioinnissa. Tekoälyn hyödyntämisen tulee olla osa kokonaisvaltaista strategiatyötä, jossa huomioidaan myös muut strategiatyön osa-alueet, kuten strategian suunnittelu ja toteutus.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Kulut kuriin - ellei jo ole

Varmaan olet miettinyt markkinoiden hiljentyessä ja verkostosi #freetowork-ilmoitusten lisääntyessä täällä LinkedInissä, että mitähän kannattaisi alkaa tehdä. Aina kannattaa katsoa seuraavia kohteita:

Commentaires


bottom of page