top of page

Tunnistatko liiketoiminnassasi AI-pelon? Älä anna kilpailijoiden ohittaa itseäsi

Updated: Nov 21, 2023
Eipä hätää, sillä kehitimme yhdessä Softlandia Oy:n avulla nopean ja tietoturvallisen, tekoälypalvelu YOKOT.AI:hin perustuvan liiketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen mallin.

StrateGAI-mallin avulla johto pääsee perehtymään, mitä ja miten tekoälyllä saa aikaiseksi, ja johto pystyy helpommin ohjaamaan yrityksen siirtymistä AI-palveluiden hyödyntämiseen.


Kuten varmaan "kaikki tietävät", hyvä strategia on sellainen, joka on realistinen, johdonmukainen ja sen tavoitteet ovat saavutettavissa.


Strategian tekeminen on melko vaikeaa, jos osallistujilla nimenomaan ON kokemusta. Omat arvot ja opit edellisten työpaikkojen vastaavista hommista ovat juurtuneet.


Lähdimme Ilmon kanssa tekemään tekoälypohjaista työtapaa edellisen myytin murtamiseksi.

Meidän AI-strategiamallimme koostuu kolmesta eri alueesta:

 • Strategia-aineistot - prosessi ja sisällöt, joiden avulla osallistujat saatetaan saman pohjatiedon tasalle. Nämä syötetään YOKOT.AI:lle

 • Asiakkaan omat aineistot – prosessit, sisällöt, kilpailijat, kilpailevat ratkaisut, eli sellaiset aineistot, joita tarvitaan asiakkaan liiketoiminnan arviointiin ja suuntaamiseen. Nämä syötetään YOKOT.AI:lle

 • Arviointi ja valinta – asiakkaan avainhenkilöiden ja tekoälyn esittämien vaihtoehtojen avulla tehty synteesi, johon tekoäly antaa vastaukset

 • Toteutussuunnitelma - edellisten vaiheiden perusteella tekoälyn avulla prosessoitu näkemys siitä, mitä ja miten kannattaisi tehdä jatkossa

Strategia-aineistot

Strategia-aineistot ovat ne tiedot ja dokumentit, joita tarvitaan strategian tekemiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen arvot, tavoitteet, nykytilan analyysi ja markkina-analyysi sekä taloudelliset tiedot annetaan AI:lle prosessoitavaksi.

Lisäksi asiakkaan omat aineistot ovat ne tiedot ja dokumentit, jotka kertovat asiakkaiden tarpeista ja tavoitteista. Näitä ovat esimerkiksi asiakaspalaute, asiakassegmentointi ja asiakastarpeiden analyysi. AI yhdistelee näiden dokumenttien perusteella tietoja.

AI kerää ja analysoi dataa asiakkaan liiketoiminnasta ja tuottaa erilaisia näkemyksiä tilanteesta, perustuen asiakkaan tietoihin.

Ennenkaikkea AI tarjoaa luovia ratkaisuja, joita et taatusti ole tullut edes miettineeksi

Tässä meidän strategiamallissamme tekoälyä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden tunnistamiseen

 • Markkinatrendien ja kilpailutilanteen analysointiin

 • Strategisten vaihtoehtojen kehittämiseen ja esittämiseen

 • Kaikki nämä käydään tekoälyn kanssa keskustellen läpi

Miten tehdään synteesi asiakkaiden ja tekoälyn löytämistä kohteista?

Työssä syntyy monenlaisia yhteenvetoja strategia-aineistoista ja asiakkaan omista aineistoista. Ne auttavat ymmärtämään yrityksen nykytilan ja tunnistamaan tulevia mahdollisuuksia.

Strategiamallissamme tämä tehdään seuraavasti:

 1. Aineistot syötetään tekoälylle, jolle on etukäteen annettu tiedot strategiaprosessin sisällöstä, tavoitteista ja markkinatilanteesta

 2. YOKOT.AI analysoi aineistot ja tuottaa osallistujien omien kysymysten kautta ennusteita ja erilaisia näkemyksiä tilanteesta

 3. Asiakkaan avainhenkilöt ideoivat erilaisia strategiavaihtoehtoja.

 4. Lopuksi valitaan etenemistapa, eli valitaan strategiset kohteet

Tällainen tekoälyn nopeuteen ja anlyyttisyyteen perustuva työtapa tarjoaa selkeän ja johdonmukaisen prosessin strategian tekemiseen.

Tekoälyn avulla prosessi on tehokkaampi ja tuottavampi - ja nopeampi. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit. Alkuun pääsee nopeasti!


27 views0 comments

Recent Posts

See All

Kulut kuriin - ellei jo ole

Varmaan olet miettinyt markkinoiden hiljentyessä ja verkostosi #freetowork-ilmoitusten lisääntyessä täällä LinkedInissä, että mitähän kannattaisi alkaa tehdä. Aina kannattaa katsoa seuraavia kohteita:

Commentaires


bottom of page